חישוב מס שבח ליניארי

בעת מכירת דירה שניה ומעלה או שאינה פטורה תחויב במס שבח בגין השבח שנוצר, לפי סעיף 48א(ב)לחוק מיסוי מקרקעין, בשיעור של עד 25%.

כאשר הדירה עונה להגדרות “דירת מגורים” ו”מזכה”, ונרכשה לפני ה-1.1.2014 היא מקנה למוכר זכאות להטבה במס שבח ולחישוב מיטיב. כיוון שהחישוב הינו “יחסי” – ופוטר את השבח שנוצר באופן יחסי בתקופה שלפני ה 1/1/2014 מתשלום מס, הוא מכונה “חישוב לינארי מטיב” לפי סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.

חישוב מס שבח ליניארי מיטיב: דוגמה מספרית

דירת מגורים מזכה נרכשה ביום 1.1.1999 בעבור 1 מיליון ש”ח, ונמכרה ביום 1.1.2020 בעבור 2 מיליון ש”ח.

השבח שנוצר הוא 1 מיליון ש”ח על פני 20 שנים ועל כן המס שבמקור היה נדרש בעסקה זו הוא 250,000 ש”ח. אבל, הודות לחישוב הליניארי המיטיב, התקופה שקדמה ל1.1.2014 פטורה ממס שבח, ולכן רק 6 שנים חייבות במס. 

 

הנוסחה לחישוב מס שבח ליניארי מיטיב:

סכום השבח (1 מיליון)  X  מס’ השנים החייבות במס (6 שנים)
 שנות השבח הכוללות (20 שנה) 

X

 0.25 (שיעור מס השבח)

כדאי לדעת:

  1. אין חובת תושבות בישראל- כלומר גם תושב חוץ יכול למכור בחישוב לינארי מטיב.
  2. אין מגבלה על מספר הפעמים שניתן לעשות שימוש בהטבה.
  3. ככל שהדירה הנמכרת נרכשה טרם 1/1/2014 הרי שכך ההטבה גדולה יותר, שכן יהיה משקל רב יותר על השבח שנוצר לפני 01/01/2014 ואשר כאמור פטור.
  4. המגבלה “היחידה” שיש לשים לב אליה שמדובר במכירת דירת מגורים מזכה.

18 מאי, 2021

עורכת דין יסמין צח - נדלן ומיסוי מקרקעין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: