מאמרים בנושא מס שבח

תמ"א 38/2 - הריסה ובניה

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה

תמ"א 38/2 הידועה גם בשם תמ"א הריסה ובנייה היא עסקת מקרקעין השייכת לתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת עסקה זו הדיירים בבניין מוכרים את הזכויות בדירות שלהם ליזם או קבלן.

תמ"א 38/1 - חיזוק מבנה

תמ"א 38/1 – חיזוק מבנה

תמ"א 38/1 היא תוכנית מתאר ארצית, שייעודה לחזק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. כדי לעודד יזמים וקבלנים לקחת בה חלק, היא מאפשרת להם להוסיף לבניין קומה או שתיים נוספות ולהציע לדיירים לקבל חדר נוסף ושדרוג של האזורים המשותפים בתמורה להסכמתם לפרויקט.  יש פטור ממס שבח על תמ"א 38/1. כדאי לדעת על מה הוא חל ומה יהיה החישוב במקרה שחורגים ממנו. 

מס רכישה חניה

מס על רכישה ומכירה של חניה

רכישת חניה או מכירתה נחשבות עסקה במקרקעין ומחייבות דיווח למיסוי מקרקעין. גובה המס שישולם תלוי בסוג העסקה ובמועד ביצועה, והוא עלול להפתיע כמו למשל בעת החלפת חניות בין שכנים.

דירה יחידה מס רכישה

חישוב מס שבח ליניארי

מהו חישוב לינארי מטיב? כמה מס שבח אשלם במכירת דירה שניה או יותר שאיננה פטורה? בעת מכירת דירה שניה ומעלה או שאינה פטורה תחויב במס

מס שבח על זכויות בנייה

מס שבח על זכויות בנייה

אני מוכר את דירתי בפטור ממס שבח בהיותה דירתי היחידה אך שווי הדירה מושפע מזכויות בנייה. האם עליי לשלם מס שבח בגין זכויות הבנייה?

העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין של זכויות בדירה

אני אמור/ה לקבל את מחצית הזכויות בדירת המגורים במסגרת הגירושין – מה עליי לעשות כדי להעביר על שמי את הזכויות בטאבו? ומה חשוב לדעת? איך היא תשפיע על מקבל הזכות בדירה (מי שנותר עם מלוא הזכויות בדירה) בבואו למכור אותה בהמשך?

מקדמת מס שבח

למה מקבלים חיוב על מקדמת מס שבח? איך יחושב גובה המקדמה ומה כדאי לדעת?