כמשכיר למה ממש כדאי שאשים לב ואתן את הדעת בחוזה שכירות?

2 מאי, 2021

על מנת שלא תגיעו לסיטואציה בה השוכר שלכם לא עומד בתנאי תשלום דמי שכירות או הותיר אחריו חובות ארנונה אני מציעה שלא לוותר על שירותיו של עורך דין שיערוך עבורכם את ההסכם ויכלול התייחסות לכל או לפחות למרבית התרחישים.

מפורטים כאן מספר סעיפים שכדאי מאוד שיהיו בהסכם שלכם. כמובן שהרשימה איננה ממצה.

  1. סעיף המתנה את תקופת האופציה (ככל שהסכמתם על תקופת אופציה) במתן הודעה פוזיטיבית 60 יום טרם סיום תקופת השכירות לרבות הפקדת המחאות לתקופת האופציה והארכת תוקפן של כל הערבויות.
  2. סעיף האוסר הסבת זכויות השוכר לצד ג’ בכל דרך שהיא.
  3. סעיף המטיל ריבית פיגורים על איחור בתשלום וכמובן שאיחור בתשלום מעל 7 ימים יהווה הפרה יסודית.
  4. סעיף המטיל חובת הפקדת בטוחות. תחילה ממליצה לבקש תלושי שכר של השוכרים הפוטנציאלים, לא להתבייש לשאול שאלות על מקום העבודה וגם לחפש קצת ברשתות החברתיות (ניתצן ללמוד מהן לא מעט. ממליצה על שטר חוב בסכום של 7 חודשי שכירות צמוד מדד וחתום גם על ידי שני עבים טובים שתלושי המשכורת שלהם נבדקו + ערבות בנקאית או (וכדי לחסוך לשוכר עלות ערבות בנקאית) צ’ק שמועד פירעונו למעמד חתימת ההסכם בסך חודש שכירות לפחות!!!! אשר יפרע ע”י המשכיר (ללא קשר לדמי השכירות) ויוחזר לשוכר בתום תקופת השכירות + ארבע המחאות פתוחות לפקודת הרשות המקומית, חשמל, מים וגז.
  5. סעיף המתייחס לסיטואציה של ביטול ההסכם ע”י השוכר עוד טרם כניסתו למושכר- נניח שוכר שחתם ו”התחרט”.
  6. סעיף האוסר ביצוע שינויים במושכר ללא הסכמת המשכיר.
  7. סעיף המחייב את השוכר בשמירה על המושכר כפוף לבלאי סביר.
  8. סעיף האוסר גרימת מטרד לשכנים.
  9. סעיף השומר על זכות משכיר להעביר זכויותיו לצד ג’ בכפוף לשמירת זכות השוכר.
  10. סעיף המטיל חובה על שוכר להציג למשכיר תוך 7 ימים מיום כניסתו למושכר אסמכתא להעברת כל חוזי הספקים על שמו.

 

 

 

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: