מס רכישה על קרקע לבניה

26 מרץ, 2024

מהו שיעור מס רכישה על קרקע לבניה?

לפי הוראת סעיף 2(1) לתקנות חוק מיסוי מקרקעין, על הרוכש קרקע לשלם מס רכישה בשיעור 6% משווי הקרקע. אולם, כחריג לשיעור מס רכישה זה, נקבע סעיף 2(1א) לתקנות חוק מיסוי מקרקעין האומר כי:

במקרה של רכישת מקרקעין לבניה, שבמועד העסקה מתקיימים לגביה כל התנאים:

  • קיימת לגביה תכנית בניה תקפה
  • תכנית הבניה מתירה לפחות בניה של דירת מגורים אחת
  • התקבל בגינה היתר בניה של לפחות דירת מגורים אחת תוך שנתיים ממועד רכישת הקרקע
     

שומת מס הרכישה תתוקן לשיעור של 5% בלבד (כלומר, יינתן לרוכש החזר מס רכישה בשיעור של 1%).

מס רכישה על מגרש לבניה

איך מקבלים החזר מס רכישה על קרקע לבניה?

 

לצורך קבלת החזר מס רכישה עבור קניית מגרש לבניה יש לפנות אל מחלקת שומה במיסוי מקרקעין ולהגיש להם בקשה לתיקון השומה המקורית (על גבי טופס 7085, בצירוף הסבר ואסמכתאות רלוונטיות).

 

עורכת דין יסמין צח - עו"ד נדלן ומיסוי מקרקעין

טיפ מיסמין:

ברכישת דירה להריסה- במצב רעוע שכל כוונת הרוכש מייד להרוס אותה כדי לבנות בית חדש מס הרכישה יהא לפי רכישת קרקע- להרחבה המשך לקרוא בעמוד הבא.

ייעוץ עורך דין אונליין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: