מס רכישה דירה שניה

ביולי 2020 תוקנו מדרגות מס רכישה דירה שניה אשר עמדו בעבר על 8%. 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג) (1) לחוק רוכש של דירת מגורים שאינה דירתו היחידה ועד ליום 15/01/2022, זאת בהתאם לתוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2021/1 בקישור המצ"ב. 

הרכוש דירה (כשבעלותו זכות בדירה אחרת) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1 .על חלק השווי שעד 1,294,770ש"ח – 5%

2 .על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%

3 .על חלק השווי העולה על 3,884,295  ש"ח ועד 5,348,565  ש"ח – 7%

4 .על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

5 .על חלק השווי העולה על 17,828,525 ש"ח – %10

מומלץ לבדוק לגבי חלקי דירות שלא משפיעים על מס הרכישה: ייתכן ואתם עדיין בהגדרת דירה יחידה

29 ספטמבר, 2021

עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: