דירת מגורים לצורך מס רכישה

מה ההגדרה של "דירת מגורים" לצורך חישוב מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה?

דירת מגורים

סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר דירת מגורים כאחת מאלה:

  1. דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.
  2. זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

9 ספטמבר, 2021

עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: