מס רכישה בהעברת זכויות בדירה לבני זוג

29 ינואר, 2023

אני רוצה להעביר ללא תמורה/ במתנה לאשתי את מחצית הזכויות בדירת המגורים בה אנו מתגוררים האם היא נדרשת לשלם 1/3 מס רכישה?

לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין בסיטואציה כאמור, אתה כנותן המתנה פטור ממס שבח ואף אשתך כמקבלת המתנה פטורה לחלוטין ממס רכישה. זאת בהתאם לתקנה 21 לתקנות מיסוי מקרקעין.

ייעוץ עורך דין אונליין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: