מס רכישה על עסקת מתנה

16 פברואר, 2023

אני עתיד לקבל מתנה האם אשלם עליה מס רכישה?

העברה ללא תמורה בין קרובים - עסקת מתנה

עסקת מתנה ללא תמורה הינה עסקה לכל דבר ועניין ויהיה עליך  לשלם מס רכישה.

אבל!!

ככל והנך קרוב לנותן המתנה תידרש לשלם שליש ממס הרכישה הרגיל.

 

שים לב:

הגדרת “קרוב” שונה בין מס שבח ובין מס הרכישה ויש להעמיק ולוודא כי גם אתה כמקבל המתנה  וגם נותן המתנה עונים על שתי ההגדרות.

בתקנה 20 לחוק מיסוי מקרקעין קרוב לעניין מס רכישה מוגדר בתור – “בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירה, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות.”

בתקנה 62 לחוק מיסוי מקרקעין מוגדר מיהו קרוב לעניין מס שבח – ” בן-זוג. הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה. אח או אחות לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.” 

חישוב לדוגמא:

בהינתן וזו דירתך היחידה ושווי הדירה אינו עולה על מדרגת המס הראשונה העומדת היום על 1,919,155 ₪ (הסכום נכון עד ליום 31/12/2023) לא תשלם כלל מס רכישה.

אם שוויה גבוה יותר, נניח 2 מיליון אזי על ההפרש שבין 2 מיליון ל- 1,919,155 (80,845) היית צריך לשלם 3.5% מס = 2,829 ₪ אך, תשלם רק 1/3 קרי 943 ₪.

ייעוץ עורך דין אונליין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: