מה לוח התשלומים המומלץ בעסקה ?

14 נובמבר, 2020

ככלל במועד חתימה נהוג לשלם למוכר לא פחות מ-  10% מכלל התמורה, ויש אף שדורשים תשלום של 20%.

סופו של יום קצב התשלומים נקבע לפי רצונם של הקונה והמוכר. עליכם להתייחס לנושא לוח התשלומים במהלך המו”מ ולא להסתפק בהסכמה על מחיר התמורה ומועד מסירת החזקה. 

זוהי החלטה “עסקית” ולא “משפטית” והיא צריכה לקחת בחשבון את נזילות הכספים של הקונה, נניח אם צריכות להיפתח קופות חיסכון או קרוב משפחה צריך להעביר כסף שאמור לשמש לרכישה.

בנוסף יש לקחת בחשבון את פרק הזמן הדרוש לצורך נטילת משכנתא (ולקחת בחשבון גורמי עיכוב כמו כח אדם מצומצם לאור נגיף הקורונה למשל),  כמה המוכר “לחוץ” בעצמו לקבל את הכספים במידה והוא התחייב ברכישת דירה אחרת בעצמו.

חשוב לתת את הדעת לכך שבמידה ולמוכר ישנה משכנתא, הקונה  צריך לדרוש כי כל כספי התמורה הראשונים ישולמו ישירות לחשבון המשכנתא לצורך פירעונה וזאת כדי להימנע ממצב בו הקונה ישלם למוכר כסף והוא מצידו  יעשה בו שימוש מבלי לפרוע את המשכנתא .

התשלום האחרון יבוצע כנגד מסירת החזקה בנכנס שרכש ובאותו המועד גם יקבל גם את כל המסמכים הדרושים לצורך השלמת רישום הזכויות על שמו.

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: