היטל השבחה

3 ינואר, 2023

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שמשולם לרשות המקומית ע”י המוכר מכח התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. הוא נגבה עקב עליית שוויים של מקרקעין בעקבות אחת משלוש אפשרויות:

  • אישור תוכנית
  • מתן הקלה
  • התרת שימוש חורג

כדאי לדעת:

גם היטל השבחה וגם מס שבח נגבים על עליית השווי של הנכס, אבל יש ביניהם הבדל – מס שבח משולם למיסוי מקרקעין והיטלי השבחה לרשות המקומית, נסיבות התשלום שונות וכן החקיקה ממנה הם נובעים.

היטל השבחה

מועד תשלום היטלי השבחה

מועד תשלום היטלי השבחה שנקבע בחוק הוא לא יאוחר מהיום בו מימש החייב את הזכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל, קרי:

(1) קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתת אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה;

(2) התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה;

(3) העברתם או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו.

החוק לא הגדיר ומכאן שהדיווח צריך שיעשה תוך זמן סביר כ- 30 ימים מיום המימוש.

שיעור היטל השבחה

שיעור היטל ההשבחה הוא 50% מההשבחה.

למשל : שווי דירה 2 מליון ובעקבות היתר בניה שניתן ל צורך בניית תוספת בניה שווי הדירה 2.5 מליון אזי ההיטל יעמוד על 50% מ 500,000 ₪.

מה עושים אם קבלתם דרישת תשלום היטל השבחה גבוהה מדי?

אם השומה שקיבלתם איננה מקובלת עליכם תוכלו לפעול באחת מ 2 דרכים:

  • לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (הוועדה מהחוזית)

ניתן להגיש ערר בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב בנושאים שהם עצם החיוב וגם על גובה החיוב. ועדת הערר רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר ויש להניח שזה מה שתעשה כשהמחלוקת על גובה חיוב/ ערכי קרקע / מקדמים ושאר פרמטרים שמאיים.

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל ההשבחה לעניין חוות הדעת. אם בחרת לערור בפני ועדת הערר- עד להחלטתה הרי ששומת הוועדה היא המכרעת.

במידה וועדת הערר נעזרה בשמאי מכריע שמייעץ כי שומת הוועדה סבירה מאפשרים לנישום לחזור אל שומת הוועדה אך ישיתו עליו את הוצאות השמאי המייעץ.

  • לפנות ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין

לפנות תוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

השמאי מנפיק שומה שלישית מתוך רשימה סגורה של שמאים שאושרו על ידי משרד המשפטים. השמאי השלישי לא מכריע איזו שומה נכונה מבין שתי השומות שהוצגו לו, אלא יכול לתת שומה שאף גבוהה מזו של הוועדה המקומית.

על החלטתו של השמאי המכריע יכולים החייב בהיטל או הוועדה המקומית לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע. אם בחרת במינוי שמאי מכריע לא ניתן לאחר החלטתו להחליט ולערור לפני ועדת הערר  ושומתו היא המכרעת.

היטל השבחה וקרן חניה

קרן חניה היא תשלום שמשולם לרשות המקומית לצורך הקמת מגרשי חניה בסביבת הנכס מקום בו אין אפשרות ליצירת מקומות חניה בתוך המגרש. ביהמ”ש דן לאחרונה בשאלה האם יש להתחשב בקרן החניה באופן שיקטין את גובה היטל ההשבחה?

בר”מ 7255/17 הוועדה המקומית ת”א נ אורלי בורשטיין, המחלוקת נסבה סביב השאלה האם להתחשב בתשלום קרן החניה באופן שיקטין את גובה היטל ההשבחה.

בית המשפט שינה את ההלכה וקבע כי בקביעת גובה היטל ההשבחה יש להביא בחשבון גם גורמים חיצונייים לתוכנית המשביחה: כלל הגורמים שיש בהם להשפיע עלייה או ירידה בהשבחת הנכס ולא מכח תכנית.

ליצירת קשר

פס מוזהב

השאירו פרטים ואנו ניצור עמכם קשר:

המדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. הוא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במדריך זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

פס מוזהב

אולי יעניין אותך לקרוא על:

היטל השבחה בפרויקט פינוי בינוי

היטל השבחה בפרויקט פינוי בינוי

פס”ד תקדימי שעסק בשאלה איך מחשבים היטל השבחה ואת עליית שוויים של המקרקעין בפרויקט פינוי בינוי שינה את דרך החישוב המקובלת ועורר סערה בעולם הנדל”ן. קראו על המחלוקת, הפסיקה והאם ההחלטה הופכת את פרויקטי פינוי בינוי ללא כדאיים עבור יזמים?

קרא עוד »
מס רכישה

מס רכישה

מה זה מס רכישה? מס רכישה הוא מס המשולם למשרד האוצר, אותו משלם מי שקונה זכות במקרקעין. מס זה בנוי על בסיס מדרגות: ככל שהדירה

קרא עוד »
מס שבח

פטור ממס שבח

תוכן עניינים מס שבח מקרקעין מס שבח מקרקעין הוא מס על רווחים מנכסי מקרקעין ועל מניות באיגוד מקרקעין, אותו משלם מי שמוכר זכות במקרקעין. שיעורי

קרא עוד »
ייעוץ עורך דין אונליין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: