מדוע על המוכר לשים לב על מה הוא מצהיר ולא להקל ראש ביחס להצהרותיו?

14 נובמבר, 2020

כמוכר תידרש להצהיר בהסכם המכר לגבי מצב הדירה.

מרבית ההצהרות מנוסחות כהצהרה פוזיטיבית כמו למשל, כי מערכות הדירה תקינות ופועלות,  כי לא ביצעת בנכס כל בניה ו/או תוספת בניה כי אין חריגת בניה ושאין פגמים נסתרים ועוד שאר הצהרות.

עליך המוכר לא להקל ראש בהצהרות ולהבין היטב כי מאחורי ההצהרות יש אחריות של ממש ועליך לגלות מה שידוע לך בקשר לדירה ובוודאי לא להצהיר על משהו שאינו נכון במאת האחוזים.

כך למשל ללקוחותיי שמוכרים דירה שהושכרה על ידם או שירשו אותה ולא התגוררו בה בעצמם טרם המכירה – אני מציינת מפורשות בגוף ההסכם שכך פני הדברים ומשכך כל ההצהרות שלהם בקשר לטיב הדירה מוגבלות לידיעה של מי שלא התגורר בדירה.

מקרה שנדון בבית המשפט העליון ובו למרות שהקונה הצהיר בגוף ההסכם שהדירה נבדקה על ידו לרבות מצבה הרישומי והתכנוני ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכי מצא אותה לשביעות רצונו ו ל מ ר ו ת שהקונה הצהיר כי הוא קונה אותה as is  ו ל מ ר ו ת שהקונה לא ביצע בפועל בדיקות אלו, בדיקות אשר לכל הדעות פשוטות ואינן דורשות מאמץ רב.

בית משפט הטיל אחריות על המוכר שלא שיתף את הקונה במידע שהיה ידוע לו בקשר לדירה.

מה הוא המידע הרלוונטי לקונה שחשוב שתשתפו?

הכוונה לדברים מהותיים כגון חריגות בניה, או בניה שעשיתם אתם ללא היתר, או רטיבות שמופיעה מידי חורף עם רדת הגשמים או בעיה של זרימת מים, שכנים המהווים מטרד של ממש או כל מטרד אחר….

לסיכום:

אל תקלו ראש ותסמכו על סעיף הצהרתו של הקונה as is  . אין בכך כדי לפטור אתכם המוכרים מאחריות.

ככל ואינכם בטוחים בהצהרותיכם תבהירו זאת לעורך דינכם ולצדדים ותדאגו לסייגם בהסכם.

ובוודאי ציינו בהסכם ככל והדירה הייתה מושכרת על ידכם ולא אתם התגוררתם בה, ובכך סייגו את היקף המידע הידוע לכם ביחס לתקינות מערכות הדירה.

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: