אילו סוגי מבנים ניתן לבנות ללא היתר בניה?

29 ספטמבר, 2021

ככלל לכל ביצוע עבודה/ בניייה דרוש היתר בנייה.

החריג הן עבודות אשר מפורטות בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014.

סעיף 3 לתקנות איפשר לוועדות מקומית לקבוע הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה בעניינים האמורים בתקנות.

כך למשל ניתן למצוא כמעט בכל אתר רשות מקומית הנחיות מרחביות.

למשל, באתר עיריית הוד השרון מפורטות העבודות הפטורות מהיתר בהנחיות המרחביות מצ”ב קישור:

Hodhasharon.complot.co.il/planning/DocLib/הנחיות%20מרחביות%20עיריית%20הוד%20השרון.pdf

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: