מה ההבדל בין הצוואה ההדדית לבין צוואה אישית שכל אחד עורך לעצמו? האם כדאי לערוך צוואה הדדית או שמא עדיף להם דווקא לערוך צוואה אישית פרטנית כל אחד?

10 ינואר, 2022

למי מתאימה:

מתאימה למי שרוצה להטיב עם בן הזוג הנותר בחיים אבל גם להבטיח שבסופו של יום העיזבון המשותף יעבור לצד ג’ מוסכם (צאצאים או בני משפחה אחרים).

מתאימה לזוג שרוצה להגביל את צעדי בן הזוג אשר יוותר בחיים אחרון, בדרך של הורשת עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. כלומר קובעים כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם ילדיהם המשותפים. (אפשר גם לקבוע כי בפטירתו של כל אחד מהם עיזבונו יועבר ישירות לילדיהם) .

מה יעשו בן / בת הזוג עם הרכוש שהועבר אליהם לאחר פטירתי?

האם ייעשה בו ככל העולה על רוחו? ומה אם מחר יחליט לחיות את חייו לצד בן / בת זוג אחרים ואף יעבור להתגורר עימם? אולי אף יכלכל אותם? איך אוודא שבאמת יישאר משהו לילדים?

ובכן גם לכך יש פתרון משפטי- וניתן שהצוואה תכלול הוראה לפיה לאחר פטירת בן הזוג השני, יועבר מה שהוריש לו בן הזוג הראשון לילדים.

ניתן גם להגביל את אפשרות השימוש שלו במה שירש, כך שיובטח שעיזבון זה שירש יועבר בסופו של יום לילדים.

ההגבלה אפשרית בכמה אופנים. ניתן להגביל שימוש בפירות בלבד כמו בדמי שכירות מנכס וניתן להגביל שלא להעביר בכלל זכויות.

יש לבחון בכל מקרה איזו הגבלה תאפשר, מחד, שימוש לטובת בן הזוג הנותר בחיים ומאידך תיתן בטחון מספיק לכך שרוב העיזבון ישמר לילדים.

האם ניתן לשנות צוואה בכל רגע נתון ובקלות אז איך אדע שבן/בת זוגי לא שינו את הצוואה ללא ידיעתי? מה המשמעות של שינוי כזה?
הרי לא הוגן שאני הורשתי להם כל רכושי וכשלא אהיה כאן עוד יחליטו לשנות את הצוואה-

ובכן, הסירו כל חשש שכן יש גם פתרון משפטי לכך-

צוואה הדדית מבוססת על רעיון ההדדיות וההסתמכות שמשמעותם שכל מקום בו מי מבני הזוג פעל לשינוי הצוואה / או שפעל שלא לפי הוראותיה אפשר שיראו בפעולה זו כביטול הצוואה ההדדית.

כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנותה בזמן בו שני בני הזוג בחיים – לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם כן מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי במטרה לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה. עם מסירת ההודעה הצוואה ההדדית תהיה בטלה, דהיינו לא יהיה לה תוקף אף ביחס להוראות בן הזוג השני וככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עיזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין, כאלו לא קיימת כל צוואה מבחינתו.

כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנותה בזמן בו בן הזוג נפטר זה מכבר – יוכל הוא לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר. לפיכך, כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי העיזבון, כולו או חלקו, יועבר לבן הזוג הנותר בחיים – יהיה על בן זוג זה להסתלק מהעיזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית. ככל שבן הזוג הנותר בחיים חפץ לשנות את הצוואה ההדדית, לאחר שכבר ירש את בן הזוג על בסיס אותה צוואה הדדית – יהיה עליו לפעול תחילה להשיב לעיזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

וואו צוואה הדדית זה בדיוק מה שאנחנו צריכים !! מה החסרונות של צוואה כזו אם יש כאלו בכלל?

ובכן- צוואה הדדית מצרה את פעולותיו של בן הזוג שנותר בחיים.

יתרון זה הוא גם במקרים מסוימים חיסרון כמו מצב בו בן הזוג הנותר בחיים מוצא עצמו במציאות ששינוי צוואתו הכרחית לאור נסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית.

ומה דעתי האישית לגבי צוואה הדדית? לדעתי זו מתאימה לזוג אשר עבר כברת דרך ארוכה יחד (מי שצלח נישואים ארוכים וצבר יחד נכסים) מי שאיננו “צעיר”.

אשמח ללוות אתכם בעריכת צוואתכם תוך חשיבה משותפת אילו מנגנונים נכונים בצוואה יבטאו נכונה את רצונכם.

עצתי לכם- אל תתירו עיזבונכם ללא צוואה. יכולות להיות לכך משמעויות הן מבחינת מס (ככל ועיזבונכם כולל נכסים ומספר יורשים) וגם משמעויות רגשיות לאור תרחישים אפשריים בתוך המשפחה.

רוצים לדעת אלו משמעויות מיסוי יש לצוואה? קראו את מדריך מיסוי ירושה >> 

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: