ייפוי כח מתמשך

המסמך שחשוב שתכירו אפילו יותר מהצוואה!

כי זו ההזדמנות שלך לקבוע לא רק מה יקרה עם רכושך בלכתך, אלא גם לקבוע איך יטפלו בך ואיך יטפלו בענייך הרכושיים במצב של אי כשרות משפטית ומשפחתך לא תידרש לדון בשאלה (שלעיתים קרובות הדיון מגיע לכדי סכסוך) מי יתמנה כאפוטרופוס ומה נכון עבורך…

נשמע דרמטי? זה אכן כך…

זו מהפכה של ממש כי למעשה המדינה הפכה שינוי חשיבה. מתפישה לפיה המדינה – האפוטרופוס ינסה לחשוב מה טוב לך, לתפישה לפיה אתה יודע הכי טוב מה טוב לך ומבלי שהמדינה כמעט תפקח ותציב בירוקרטיה.

בעבר נדרש היה למנות אפוטרופוס, וזה עורר קושי רב,
כיוון שחלילה כשמשפחה נכנסת לסיטואציה שבן משפחה לא במצב כשיר,
הדבר האחרון שהם היו רוצים זה להתעסק עם עוד בירוקרטיה של מינוי אפוטרופוס שעל כל פעולה שלו,
שנועדה כמובן כדי לטפל בך, צריך לדווח ולקבל אישור האפוטרופוס.
לא ניתן היה לגשת לכספי בנק שלך אשר דרושים כאן ועכשיו נוכח הצורך בביצוע פעולות רפואיות עבורך, והכל תחת לחץ הזמן נוכח מצבך.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

אתה תוהה אם אתה יכול להכין ייפוי כח מתמשך?

 ובכן , אם אתה מעל גיל 18 צלול וכשיר נכון למועד עריכת המסמך בהחלט תוכל ומומלץ.

אצל מי ניתן להכין מסמך כזה?

אצל כל עורך דין שהוסמך לכך ע”י משרד המשפטים מתוך הרשימה המצ”ב- israelbar.org.il

כדאי שיהיה זה עורך דין עם רגישות גבוהה שיוכל לגשר בין התחושות  והרגשות שעלולים להתעורר לאור בחירתך מיופה מסוים על פני אחר ואיך להודיע על כך לאותו אחד שהחלטת שלא למנות. לטעמי יש ערך מוסף להיותי עורכת דין נדלנ”ית מאחר ואוכל לייעץ בענייך הנדלנ”יים ולהציף בפניך תרחישים אפשריים בעניין זה.

את מי אני יכול למנות שיפעל עבורי?

תוכל למנות אדם אחד או מספר אנשים (לא חברה/ לא קטין/ לא מי שהוכרז כפושט רגל / לא מי שבתפקיד מיופה כח עבור מעל 2 ממנים אחרים/ לא את עורך הדין שעורך לך את היפוי/ לא אדם שמונה לו אפוטרופוס) שיפעלו בשמך מקום שלא תהיה כשיר. הם אינם חייבים להיות קרובי משפחה, אך בהחלט רצוי שיהיו אלו אנשים מקורבים אליך ושאתה יכול לסמוך עליהם. ניתן למנות גם לכל תחום איש אחד או יותר בהתאם לכישוריו. למשל ניתן למנות רו”ח או את בנך שבקיא בפיננסים על עניינים רכושים ולעומת זאת את בתך על עניינים אישיים. זה יכול להיות גם תושב חוץ, אך כדאי שתיקח בחשבון את יכולתו לסייע לך בעת הצורך לאור המרחק הגיאוגרפי.  את אותם אנשים שתבחר למנות מכנים על פי החוק “מיופה הכוח” /מיופי הכח” ואילו אתה בתפקיד הממנה מכונה על פי החוק  “הממנה”.

האם המשמעות שכבר כעת מי שמיניתי יחל לפעול בשמי?

בוודאי שלא . הייפוי יישאר רדום ולא יכנס לשימוש עד לרגע שיהיה צורך בו חו”ח עת תהיה במצב של אי כשרות משפטית ורק לאחר שהפעילו אותו מול האפוטרופוס. למעט התחום הרכושי שלגביו ניתן לקבוע כי כבר כעת מי שתבחר יוכל לפעול בשמך.

האם נדרשת חוות דעת רפואית שאני כשיר במועד עריכת היפוי?

ככלל התשובה היא לא. אבל אם יתעורר בי איזשהו חשד שאינך כשיר, אם לאור היסטוריה רפואית או לאור נורות אזהרה שיתעוררו במהלך שיחתנו, תידרש חוות דעת. במיוחד מקום בו תרצה למנות נניח אחד מבין 5 ילדיך ובעת הפעלת היפוי עלולות להתעורר התנגדויות, נרצה להיות מגובים בחוות דעת כאמור. חשוב לי להבהיר שגילך לא מהווה פרמטר לצורך קביעתי בצורך בחוות דעת.

באילו תחומים אני יכול לקבוע הוראות ביפוי?

עניינים רפואיים

 • כמו למשל –  ניתוחים
 • שיטות טיפול
 • רכישת תרופות
 • אשפוזים
 • העלויות לטיפולים הרפואיים

עניינים רכושיים

 • נדל”ן 
 • ניהול עסק 
 • רכבים 
 • ניהול חשבונות הבנק 
 • תרומות
 • מתנות
 • הלוואות
 • מוצרים פנסיוניים

עניינים אישיים

 • כמו למשל להגדיר היכן תתגורר. האם תישאר בביתך או שמא תעדיף דיור מוגן
 • איזה דיור מוגן אתה מעדיף
 • האם תרצה מטפל זר או מטפלת
 • האם תרצה לבקר בבית כנסת ומה התדירות
 • תרופות, ביגוד, מזון – סיפוק צרכים שוטפים

כדאי שתדע שישנם נושאים שללא הסמכה מפורשת שלך הממנה, מיופי הכח לא יוכלו לפעול וזו רשימה של נושאים בסעיף 32ו(ג) לחוק:

 • תרומות / מתנות / נטילת הלוואות- רק אם ציינת מפורשות שאתה מסמיך את מיופה הכח יוכל לפעול בעניינים אלו וזאת תחת ההגבלה כי הסך המצטבר עד 100,000 ₪.
 • פעולה משפטית שהשווי מעל 100,000 ₪ ועד 500,000 ₪.
 • פעולות במוצר פנסיוני, למעט שתי פעולות לגביהן יוכל המיופה לפעול גם ללא הסמכה מפורשת: בקשה לקבלת קצבה בגיל  פרישה ו- משיכת כספים מקרן השתלמות / קופת גמל.
 • למשל אחד מלקחותיי ביקש לקבוע פיצוי לעובד הזר כשהפיצויים צפויים להיות מעל 100,000
 • או גברת שהיה חשוב לה שנציין שהסיוע החודשי הקבוע לנכד ימשיך.


 • כדאי שתדע שישנם נושאים לגביהם הסמכה מפורשת שלך הממנה וגם אישור בית משפט וללא הסכמה כאמור ואישור בית משפט לא יוכלו לפעול וזו רשימה של נושאים בסעיף 32ו(ג) לחוק:
 • עסקאות מקרקעין
 • הסתלקות מעיזבון
 • מתן תרומה / הלוואה/ מתנה מעל 100,000 ₪
 • פעולה משפטית
 • פעולות של המיופה כח לגביהם קיים ניגוד עניינים מול הממנה
 • משיכת כספים בניגוד לסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
 • למשל נרצה לציין אפשרות שבנך יוכל למכור את דירתך שבקומה רביעית ללא מעלית לטובת דירה בקומה ראשונה- וכך למרות שלפי החוק נדרשת הסכמה של בית משפט הרי שיהיה קל

רק מיופה הכח יכול לפנות לאפוטרופוס ולא אף אחד אחר, ולמעשה צריך שכל אחד ממיופי הכח יצהיר בטופס  שיש להכניס את היפוי לתוקף וזאת יחד עם חוות דעת שתואמת בהתאם להנחיות שלך הממנה ביפוי . שים לב, כל מיופי הכח ללא יוצא מן הכלל (מלבד החליפיים) צריכים להסכים להפעלה ובנוסף מיופי הכח יצטרכו לתת אסמכתא לאפוטרופוס שהמיודעים קיבלו הודעה אם כך קבעת בייפוי.

 • אתה זה שמחליט !!! מרבית עורכי הדין מציינים כי נדרשת חוות דעת “כאמור בחוק”- אך אין זה מומלץ ובוודאי שלא מומלץ לציין שמו של רופא ספציפי אלא עדיף להשאיר את האפשרות לחוות דעת של אנשי מקצוע שבאמת טיפלו בך ופגשו אותך באופן תדיר טרם מועד הבקשה להפעלת היפוי . כך למשל יכול שדווקא עובד סוציאלי מהדיור המוגן יוכל לחוות דעתו. החוק לא מחייב חוות דעת של רופא ולכן כדאי לציין רופא משפחה או כל רופא רלוונטי אחר או עובד סוציאלי….

 

התשובה לכך שלילית ולכן לגבי מי שיש ספק לגבי הסטאטוס שלו בישראל חובה לברר (באמצעות האפוטרופוס או רו”ח הבקיא בהגדרה) טרם עריכת היפוי.

גלגולו של ייפוי כח

 1. שיחת טלפון שלי ושלך הממנה. חשוב שתדע לאורך כל תהליך הכנת היפוי שאתה הממנה הוא הלקוח והיחיד שיוכל לתת לי הוראות לגבי תוכנו של יפוי הכח . אבקש אותך להעביר אליי העתק תעודת זהות לרבות ספח והן של מיופי הכח ופרטי קשר עימם . העתק צוואה , נסחי מקרקעין אברר סטאטוס משפחתי, מספר ילדים והכל כדי כבר להתחיל ולגבש תמונה של התנהלותך היומיומית

   

  חשוב לי לציין שגם אינך טכנולוגי ולא ניתן להעביר לעיונך את טיוטות המסמך שאנו מכינים יחדיו, נוכל להסתייע מבחינה לוגיסטית וטכנית במיופי הכח או במישהו אחר שיוכל להדפיס ולהעביר לך,  אך כפי שציינתי, השיח בעניין הוראות היפוי חייב שיהיה אך ורק ישירות מפיך.
 2. פגישה ראשונה שלי ושלך הממנה ללא אף גורם נוסף. יכול שתתקיים בביתך ויכול שתתקיים במשרדי. זו פגישה מעמיקה מאוד ולא קצרה במהלכה אלמד על ההתנהלות היומיות שלך וטיב יחסיך עם ילדיך ועם מי שתרצה למנות כמיופי כח והסיבות לרצונך כאמור. אני עובדת עם שאלון מובנה מקיף מאוד ויכול שהפגישה תערך מספק שעות. בהליך ההפקדה המקוונת (עליו אפרט בהמשך) אדרש להצהיר כעורכת הדין שערכה עבורך את היפוי כח ש: 
  • אינך אדם בעל מוגבלות הזקוק להתאמה.
  • שהוסבר לך כי באפשרותך לקבוע אדם שתימסר לו הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אדם מיודע שיקבל דיווח ואת היקף המידע.
  • שהסברתי לך שהאדם המיודע אינו יכול להיות קרוב משפחתו של מיופה הכוח אלא אם הוא קרוב משפחה שלך.
  • שהסברתי לך את כל המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח ועל כל החלופות הקיימות בדין.
  • שהסברתי לך שמיופה הכוח אינו רשאי לבצע פעולות הקשורות לטיפול רפואי בסוף החיים לפי חוק החולה הנוטה למות.
  • שהסברתי לך כי עליך לתת הוראות מפורשות בכל הנוגע למתן תרומות, הלוואות, משיכות כספים מסכומים הנקובים בחוק.
  ולכן אדגיש נושאים אלו במהלך פגישתו.

 3. לאחר פגישתנו אגש למשרדי על מנת לערוך את המסמך אשר ישלח אליך להערותיך ויהיה בסטאטוס “טיוטה”.

 4. פגישה שניה שלי, שלך הממנה ומאוד מומלץ יחד עם מיופי הכח על מנת שנוכל להסביר את רצונך שבא לביטוי ביפוי הכח המתמשך ואת הבנת מיופי הכח בכל הכרוך בתפקידם. בנוסף אסביר להם  מה הם אינם מוסמכים לעשות ומהם העניינים אשר מחייבים את אישור בית המשפט.

 5. חתימה: בעוד שאתה הממנה חייב לחתום פרונטלית מולי, הרי שמיופה הכח יכול לחתום בפני כל עורך דין ואף לחתום באמצעות היוועדות חזותית. אני אישית פחות אוהבת שלא לפגוש את מיופי הכח ולטעמי עליהם לקחת בכובד ראש את התפקיד שהוטל עליהם ולמצוא את הזמן למפגש משותף.

 6. הפקדה: עורך הדין  מפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באמצעות כרטיס חכם במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים, ולכן מומלץ שבקש מעורך הדין שערך את היפוי לקבל אסמכתא לאישור ההפקדה. כדאי שתדע שברגע שהייפוי הופקד אצל האפוטרופוס לא ניתן עוד לערוך בו שינויים אלא יהיה צורך בעריכת מסמך חדש. 

 7. הפעלה על ידי מיופי הכח כמפורט לעיל או במערכת המקוונת או הגשה פיסית במצב בו חלילה אתה באי כשרות.

 8. כדאי שתדע שביפוי הכח אתה יכול לתת הנחיות לגבי פקיעתו/ ביטולו של היפוי למשל:
  • תוכל לציין שהזכות לביטול היפוי שמורה לך תמיד גם במצב בו מיופי הכח שלך החליטו שאתה לא כשיר ושיש צורך להפעיל את היפוי. אפילו אז תוכל להחליט . תוכל להחליט למשל שאם מינית את החתן שלך היפוי יפקע במקרה שהוא יתגרש מביתך. או למשל אם מיופה הכח לא יגיע לבקרך במשך תקופה מסוימת טרם פנייתן להפעלת היפוי. 
  • בנוסף החוק קבע מקרים של פקיעה אוטומטית של היפוי אף אם זה לא צוין במסמך. למשל במקרה שבני זוג מינו זה את זו והם מתגרשים או אם מיופה הכח שלך אינו כשיר על פי הגדרת החוק.
  רישום הערה – מאחר ואין עדיין סנכרון בין מערכות האפוטרופוס לאלו של לשכת רישום מקרקעין מומלץ לאחר שמיופי הכח הפעילו את יפוי הכח המתמשך, שיפנו באמצעות עורך דין לרישום הערה בספרי רשם המקרקעין בכל אחד מהנכסים שלך (הממנה) על מנת שחלילה בהיותך לא צלול וכשיר ינצלו את מצבך לטובת מכירה או שעבוד זכויותיך.

אילו יחסי כוחות ניתן לקבוע בין מיופי הכח ומה השיקולים:

 • מיופה ראשון שאנו מכנים אותו כ”ראשי”.

 • מיופה חליפי – שנכנס לתפקיד רק במספר מקרים מאוד מוגדרים בחוק בהם המיופה הראשון שבחרנו מסיים תפקידו

 • לא תמיד כדאי למנות מיופה ראשון ומיופה חליפי ולעיתים כדאי דווקא לשקול לכל תחום מבין התחומים שביפוי למנות מספר מיופי כח שיפעלו כמפורט להלן-
  1. יחד ולחוד- משמע כל אחד יכול לקבל החלטה מבלי להידרש להסכמת השני.
  2. במשותף. פחות מומלץ כי כולם יחד יידרשו אפילו בשביל להגיע  לרופא או להוציא 100 ₪ לפעול יחד, ואז נדרש להכין מנגנונים מורכבים ביפוי לפיהם במצב של אי הסכמה פה אחד תהיה הסכמה של רוב או דעתו של מישהו מסוים תקבע- ומנגנונים אלו עלולים דווקא לסרבל ולא לאפשר “זרימה” בפעולות המיופים.

 • מיודע – אדם או מספר אנשים שתבחר שלהם צריך להודיע במצב שהיפוי נכנס לתוקף או בכל מיני מצבים שלדעתך כדאי לעדכן אותם אחרי שהיפוי הופעל. הם לא צריכים לחתום על יפוי הכח אך בוודאי כדאי לעדכן אותם על עריכת היפוי מאחר והם מקבלים תפקיד של שומרי סף/ מפקחים, ולכן כדאי למנות כאלו במקום שאנחנו לא  סומכים במאת האחוזים על המיופים שלנו.

 • אני בטוחה שיש לך קרוב משפחה שהוא עורך דין שהוסמך לערוך יפוי כח מתמשך אבל –
  שים לב לנייר עמדה של משרד המשפטים מאוגוסט 2022 לגבי עריכת יפוי כח מתמשך לקרובי משפחה- הדבר עלול לעורר מחלוקת במקרה שיהיה צורך להפעיל את היפוי ולא כדאי לך לקחת את הסיכון.

איך מיופה הכח יוכל להתנהל בשמי מול הבנק?

אתחיל בכך שבעיקרון ניתן לקבוע שהיפוי המתמשך לעניין הרכושי בלבד יחל כבר במועד אישור הפקדתו על ידי האפוטרופוס ולא עד למועד כניסתו לתוקף, אבל בפרקטיקה ומאחר והמסמך הזה עדיין חדש מהבחינה המשפטית בישראל, הבנקים לא מקבלים את יפוי הכח המתמשך מאחר ואיננו עומד בתנאי חוק השליחות ולכן אני ממליצה בכל מקרה, בין אם תרצה שהיפוי לעניין הרכושי יפעל במיידי ובין אם להמתין עד להפעלת כל היפוי, לגשת לבנק ולחתום על המסמכים של הבנק אשר לפיהם יוכל בעת כניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף לפעול.

כדאי שתדע שיפוי כח “רגיל” יתבטל ברגע שתיכנס למצב של אי כשרות ולכן גם אם הכנת יפוי שכזה הרי שאם לא הכנת יפוי כח מתמשך וקבעת מי יהיה המיופה לעניין זה הרי שיהיה צורך בהליך מינוי אפוטרופוס על ידי המדינה בדרך המסורבלת שתיארתי למעלה.

זהו עניין קריטי ביותר, מאחר ודווקא ברגע שחלילה תיכנס למצב של אי כשרות אי צורך בכספים בחשבונך שישמשו לצורך הטיפולים  ולנהל את חשבון הבנק , לשלם עבורך חשבונות שהתחייבת אליהם, לנהל את כספך, השקעותיך והתחייבויותיך.

אני פחות ממליצה להכניס כבר כעת את מיופה הכח כשותף בחשבון כיוון שאולי זה יחסוך בירוקרטיה אבל המשמעות היא גישה כבר עכשיו לחשבונך וגם בסיטואציה כזו הרי שיתכן והבנק יאמר שהמיופה רשאי להתנהל רק ביחס למחצית הכספים שבחשבון.

כמה עולה ייפוי כח מתמשך?

המחיר נע בין 3000 ₪ ל 10,000 ₪ (לשכת עורכי הדין ממליצה על 5000 ₪). לזוג כ- 7500 ₪.

בבואי לתמחר עלות יפוי הכח אני לוקחת בחשבון:

 • את מספר הפגישות איתך הממנה ועם מיופי הכוח. כשכפי שציינתי נדרשות מינימום 2 פגישות ובמקרים מורכבים תתכנה 5 פגישות.
 • את מורכבות ייפוי הכוח המתמשך – אם בדבר פירוט רחב של עניינים אישיים, תרומות, מתנות והתנהלות יומיות ואם בהתחשב כמות נכסים גדולה – נדרשת עבודה בהיקף גדול יותר. שימו לב כי לא מדובר במילוי טופס של סתם ויכולות להתעורר כל כך הרבה בעיות עם יפוי הכח במצב שיבואו להפעיל אותו ומאחר ואנחנו עדיין בשלב שרבים ערכו יפוי אך לא רבים הפעילו אותו הרי שאין עדיין דיי עדויות מהשטח להבין באילו סיטואציות האפוטרופוס יסרב להפעלת היפוי. כדאי עוד לדעת שאין באישור ההפקדה להוות אישור של האפוטרופוס. תוכן היפוי ייבחן רק במועד בו יפנו אליו להפעלתו.
 • את ניסיוני המקצועי
 • מחיר של ייפוי כוח מתמשך נמוך משמעותית מתהליך של מינוי אפוטרופוס לרבות תשלום בגין שכרו. אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו בעוד מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך הם בד”כ קרובי משפחתו של הממנה ואינם מקבלים שכר .
 • בסופו של דבר היקף עבודה להכנת היפוי אינו נמוך מ –   10 שעות 

רבים חושבים כי במסגרת יפוי הכח המתמשך יוכלו להביע את רצונם שלא לקבל טיפול רפואי במצבים מסוימים ולכן מצאתי לנכון להבהיר ולהסביר את:

ארבעת המסלולים העומדים בפניך לצורך הבהרתך בדבר רצונך בעניינים רפואיים

  1. במסגרת יפוי הכח המתמשך – תוכל להתייחס לכל עניינים רפואיים למעט פעולות עפ”י חוק החולה הנוטה למות. כל אדם כשיר וצלול מעל גיל 18 שלא מונה לו אפוטרופוס יוכל לערוך אותו. הגורם המאשר הוא האפוטרופוס.

  2. אם אין ברצונך לערוך יפוי כח מתמשך אלא לתת הוראות רק בעניינים רפואיים תוכל לערות את טופס ד’ שמוגש גם הוא לאפוטרופוס והוא זהה בהיקף הסמכויות לאלו במסגרת יפוי הכח. גם הוא יערך ע”י עורך דין המוסמך לעריכת יפוי כח מתמשך. וכל אדם כשיר וצלול מעל גיל 18 שלא מונה לו אפוטרופוס יוכל לערוך אותו. הגורם המאשר הוא האפוטרופוס.

  3. ייפוי כח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות (נוסח מקוצר).
   כל אדם מעל גיל 17 שלא הוכרז כפסול דין ואינו בגדר חולה נוטה למות כלומר לא חלילה במצב בו נותרה לך חצי שנה או פחות לחיות יוכל לערוך מסמך זה. יש לחתום אותו מול 2 עדים והגורם המאשר הוא משרד הבריאות.

  4. הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה נוטה למות (נוסח ארוך).
   כל אדם מעל גיל 17 שלא הוכרז כפסול דין ואינו בגדר חולה נוטה למות כלומר לא חלילה במצב בו נותרה לך חצי שנה או פחות לחיות יוכל לערוך מסמך זה. יש לחתום אותו מול רופא ושני עדים יחד והגורם המאשר הוא משרד הבריאות.

אם אתה בעל עסק מורשה או פטור או בעל מניות בחברה או מכהן כדירקטור או אולי חלק משותפות כדאי ממש בכל המקרים הללו שעורך הדין שעורך את המסמך יעבוד במשותף עם רו”ח ועורך הדין של העסק/ החברה/ שותפות על מנת לוודא כי הוראות יפוי הכח המתמשך לעניין מיופה הכח שיכנס בנעליך תואמות את הוראות חוק החברות ואת תקנון החברה.

כדאי שעורך יפוי הכח המתמשך יציג בפניך את האפשרויות והיתרונות והחסרונות למנגנונים השונים האפשריים כמו למשל שכל בעלי המניות בחברה יערכו יפוי כח מתמשך שיאפשר מינוי מישהו מטעמם או למשל לערוך פוליסת ביטוח לפיה משפחתך תפוצה בעת כניסתך למצב של אי כשירות וחלקך יועבר ליתר בעלי המניות וזאת כדי לא לפגוע בהתנהלות החברה.

חשוב שתדע שמלבד יפוי כח מתמשך עומדת אפשרות גם בפני מי שאין ברצונו למנות מיופי כח .

ניתן לערוך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס 

מלבד הנחיות מקדימות שזהו למעשה פירוט ארוך ורחב במסגרת יפוי הכח המתמשך ניתן לטובת מי שאין ברצונו למנות כעת מיופי כח או אין מי שעולה בדעתו שכמתאים לתפקיד זה לתת הנחיות מקדימות שתשמנה את מי שביום מן הימים ימונה על ידי בית משפט כאפוטרופוס.

מסמך הבעת רצון 

מסמך שמסייע במתן הנחיות על ידי מי שהיום משמש כאפוטרופוס על אדם אחר ורוצה להשאיר הוראות בדבר המשך הטיפול באותו צד ג’ שהמטופל על ידו למקרה בו חו”ח יבצר ממנו להמשיך בתפקידו.

מקרה קלאסי הורה לילד קטין – 

למשל אם חד הורית שמביעה את רצונה שבנה יגדל אצל אחותה.

כמו הנחיות מקדימות אבל לא הנחיות לגבי הטיפול בנו אלא הטיפול בצד ג’ למצב בו אני, נותן ההנחיות אהיה לא כשיר.

מצב בו הורים רוצים להכין מסמך הבעת רצון על כל אחד מהם להכין מסמך כזה בנפרד ביחס לכל אחד מילדיהם בנפרד.