חוק המכר והאחריות על המוכר בעסקת FLIP (קנייה או בנייה לצורך מכירה של דירה)

מה המשמעות המשפטית ומה אחריות לפי חוק המכר בכל אחד מהמקרים הבאים?

 • החלטתי לקנות קרקע, לבנות עליה ואז למכור את הדירה כדי להרוויח
 • בניתי בית על קרקע שרכשתי, אך החלטתי בסוף שאני מעדיף למכור את הדירה שבניתי
 • קניתי דירה מקבלן והחלטתי למכור אותה
 • כדאי לדעת

  בכל אחד מהמצבים הללו, ייתכן מאד כי חוק המכר חל על המוכר בדיוק כפי שהוא חל על הקבלן

  חוק המכר דירות והאחריות על המוכר

  על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 מוכר הוא "מי שמוכר דירה שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה;

  אם בנית דירה או קנית קרקע על מנת לבנות בה דירה, או קנית דירה במטרה למכור אותה אתה עלול לענות להגדרת הסעיף. 

  סעיף 9 לחוק המכר קובע כי "המוכר דירה שהיתה תפוסה בידי אחר פחות משנה מיום גמר בנייתה או שהוא עצמו גר בה פחות מששה חדשים מיום גמר בנייתה, חזקה שבנה או רכש אותה על מנת למכרה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר."

  סעיף 9 מדבר למעשה על חזקה משפטית, שהמשמעות שלה היא שאדם שמכר את הדירה שבנה תוך פחות מחצי שנה מגמר הבניה או מכר דירה שהיתה תפוסה בידי אחר תוך פחות משנה מגמר בנייתה נחשב כמי שרכש או בנה את הנכס על מנת למכור אותו. 

  המשמעות: אם בנית דירה או קנית קרקע על מנת לבנות בה דירה, או קנית דירה במטרה למכור אותה אתה עונה להגדרת הסעיף. 

  האם יתכן מצב כזה שבו לא יחול חוק המכר על המוכר?

  כן! אם הוכח אחרת.

  כך למשל בתיק תא (ב"ש) 50945-11-13 אילנה ביתן נ' סיון חזן קיבל בית משפט את טענות התובעים לפיהן- בהתחשב בכך שהנתבעים לא התגוררו כלל בבית לאחר גמר בנייתו ועל כן הנטל להוכיח כי לא בנו אותו על מנת למכרו מוטל על המוכר.  

  לטענת התובעים, אופי הבניה הרשלני, הליקויים, אי ההתאמות שבבית וחלוקת מפתחות הבית לאנשים רבים בשכונה, מעידים על כך שהנתבעים לא התכוונו לגור בו.

  31 מרץ, 2021

  עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

  נעים מאוד, אני יסמין

  ליצירת קשר: