האם מכירת דירה של תושב חוץ בישראל אפשרית ללא הגעה לארץ? מה השלבים לכך?

28 דצמבר, 2021

אני תושב חוץ וברצוני למכור דירה שבבעלותי בישראל – האם אפשרי מבלי שאדרש להגיע ארצה? למה עליי לצפות?

תהליך מכירת דירה מרחוק עבור תושב חוץ

רוב המסמכים בתהליך מכירת דירה ידרשו את חתימתך או את חתימת מיופה הכח שלך. לשם כך תצטרך ייפוי כח נוטריוני. תושב חוץ שערך ייפוי כח נוטריוני בעת שהותו בארץ יכול למכור את דירתו מבלי להדרש להגיע ארצה, שכן מסמך זה מסמיך את צד ג’ לחתום בשמו ובמקומו על מסמכי העסקה. כמו כן, ניתן להחתים יפוי כח המסמיך את צד ג’ בפני קונסול שבארץ התושבות, ולשלוח אותו ארצה באמצעות דואר.

אם הקונה נוטל משכנתא, הבנק שלו ידרוש את חתימתך על המסמכים או לחילופין יפוי כח אשר נחתם בפני קונסול המסמיך צד ג’ לחתום במקומך בנוסח הבנק (הכוונה שיפוי הכח יישא במדוייק את פרטי המכירה לרבות שמות הקונים). על מסמכים אלו הדורשים את חתימתך תוכל לחתום בפני הקונסול ולשלוח ארצה באמצעות דואר.

בגוף ההסכם יש לתת את הדעת לפרקי הזמן הארוכים יותר הדרושים לצורך קבלת המסמכים החתומים על ידך.

יש לתת את הדעת לכך כי רוב המסמכים בגופים הממשלתיים (בהם רישומי קרקעות בישראל, רשומות ומוסדות) עובדים אך ורק עם מסמכים בעברית. אם השפה העברית איננה מובנת לך, יהיה צורך בתרגום המסמכים הללו לשפת האם שלך בהתאם לנהלים של אותם גופים”.

ייתכן כי הכספים ממכירת הדירה חייבים במס בארץ התושבות שלך. בשל כך, בטרם החתימה על ההסכם ניוועץ בשיתוף פעולה עם משרד עורכי דין בארץ התושבות הבקיא בענייני המס.

צרו קשר בטלפון 050-5733960 או בטופס:

פס מוזהב

עוד על עסקאות נדל”ן לתושב חוץ בישראל

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: