שיפור דיור

שיפור דיור לצורך מס רכישה

אני רוצה לרכוש דירה חדשה ורק לאחר הרכישה למכור את הדירה שלי המהווה דירתי הישנה שהיתה למעשה גם היחידה. איך יחושב לי מס הרכישה ברכישת הדירה החדשה?

דירה יחידה מס רכישה

חישוב מס שבח ליניארי

מהו חישוב לינארי מטיב? כמה מס שבח אשלם במכירת דירה שניה או יותר שאיננה פטורה? בעת מכירת דירה שניה ומעלה או שאינה פטורה תחויב במס

מס שבח על זכויות בנייה

מס שבח על זכויות בנייה

אני מוכר את דירתי בפטור ממס שבח בהיותה דירתי היחידה אך שווי הדירה מושפע מזכויות בנייה. האם עליי לשלם מס שבח בגין זכויות הבנייה?

העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין של זכויות בדירה

אני אמור/ה לקבל את מחצית הזכויות בדירת המגורים במסגרת הגירושין – מה עליי לעשות כדי להעביר על שמי את הזכויות בטאבו? ומה חשוב לדעת? איך היא תשפיע על מקבל הזכות בדירה (מי שנותר עם מלוא הזכויות בדירה) בבואו למכור אותה בהמשך?