שיפור דיור

מס רכישה משפרי דיור

איך מחושב מס רכישה משפרי דיור?

אני רוצה לרכוש דירה חדשה ורק לאחר הרכישה למכור את הדירה שלי המהווה דירתי הישנה שהיתה למעשה גם היחידה. איך יחושב לי מס הרכישה ברכישת הדירה החדשה?

דירה יחידה מס רכישה

חישוב מס שבח ליניארי

מהו חישוב לינארי מטיב? כמה מס שבח אשלם במכירת דירה שניה או יותר שאיננה פטורה? בעת מכירת דירה שניה ומעלה או שאינה פטורה תחויב במס

העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין של זכויות בדירה

אני אמור/ה לקבל את מחצית הזכויות בדירת המגורים במסגרת הגירושין – מה עליי לעשות כדי להעביר על שמי את הזכויות בטאבו? ומה חשוב לדעת? איך היא תשפיע על מקבל הזכות בדירה (מי שנותר עם מלוא הזכויות בדירה) בבואו למכור אותה בהמשך?

מקדמת מס שבח

מקדמת מס שבח

למה מקבלים חיוב על מקדמת מס שבח? איך יחושב גובה המקדמה ומה כדאי לדעת?

פטור ממס שבח במכירת שתי דירות

תנאים למכירת שתי דירות ללא חבות במס שבח

יש לי 2 דירות ואני רוצה למכור את שתיהן על מנת לרכוש אחת האם ישנה אפשרות למכור את שתיהן בפטור ממס שבח? מה התנאים שבהם אני צריך לעמוד על מנת שאוכל למכור שתי דירות לצורך רכישת דירה אחת (שיפור דיור/ משפרי דיור) לפי סעיף 49ה לחוק ללא חבות במס שבח?​