פטור ממס רכישה לנכה

פטור ממס רכישה לנכה

האם יש פטור ממס רכישה לנכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה במס רכישה? כמה ישלם זכאי להקלה ברכישת נכס?