מה הניכויים המותרים עפ"י חוק? מהם ניכויים לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין?

הניכויים רלוונטיים במצב בו אתה המוכר חב במס שבח-  כלומר זו איננה מכירה של דירת מגורים מזכה תחת אחד מהפטורים שהחוק מעניק. להרחבה על מס שבח

הניכויים שמפורטים מטה מתווספים לשווי הרכישה מגדילים אותו וכתוצאה מקטינים את השבח, ולכן כדאי בעת חישוב מס השבח להציג כמה שיותר אסמכתאות לניכויים. 

דוגמאות של ניכויים המקטינים תשלום מס שבח:

(יכולות להיות הוצאות נוספות שלא ברשימה שניתן לבחון באם ניתן לנכות אותם)

  • הוצאות שהשביחו את הנכס למשל שיפוץ או הוספת מרפסת
  • שכר טרחת עורך דין במכירה וברכישה
  • שכר טרחת שמאי
  • דמי תיווך ששולמו במכירה או ברכישה
  • מס רכישה ששולם ברכישה
  • מס מכירה ששולם במכירה
  • היטל השבחה
  • תשלומי ריבית ריאלית של המשכנתא
  • גם ניכוי הפסד הון ששניתן באמצעות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה לקזז. למשל הפסד במכירת קרקע. (נמכרה בשווי נמוך מהרכישה) או מכירת נייר ערך בשווי נמוך.

20 מאי, 2021

עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: