מה ההגדרה של "דירה יחידה" לצורך פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) ? האם ייתכן מצב בו יש לי דירה נוספת במועד המכירה ועדיין אוכל למכור את הדירה כדירה יחידה?

התשובה לכך היא שכן וזאת לאור סעיף 49ג(3) לחוק מיסוי מקרקעין.

ייתכנו נסיבות בהן גם אם במועד מכירת הדירה יש לכם דירה נוספת תוכלו עדיין למכור את דירתכם בפטור ממס שבח כדירה יחידה וזאת אם הדירה הנוספת:

(1)  נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה

(2)  הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1 בינואר 1997

(3)  חלקכם בדירה הנוספת אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה אצלכם בירושה – אינו עולה על מחצית

(4)  דירה שהתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49ב(5)(א) ו-(ב) קרי אתם בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש ובנוסף לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד

מספר הערות ביחס להבדל שבין סעיף 3 לסעיף 4:

  • שימו לב כי במצב בו אתם רוצים למכור בפטור דירה יחידה לפי ס' 49ב2) ויש לכם עוד 1/2 דירה שהתקבלה בירושה אין צורך ביחסי קירבה בין המוריש ליורש כדרישת הפטור של סעיף 49ב(5) לחוק-  כלומר זו יכולה להיות אפילו מחצית דירה שקיבלתם מהדודה בירושה או אפילו משהכן ואין צורך לברר האם היתה דירה יחידה של המוריש.
  • אם מכרתם כעת את דירתכם בפטור דירה יחידה למרות שהיתה לכם במועד המכירה עוד 1/2 דירת ירושה או שהיתה לכם עוד  1/3 דירה אחרת,  לעולם לא תוכלו למכור את ה- 1/2 דירת ירושה או ה 1/3 דירה נוספת בפטור דירה יחידה. את אלו תאלצו למכור בחבות במס שבח.
  • אם שווי מחצית דירת הירושה גבוה משווי כל הדירה שלכם שאתם רוצים עכשיו למכור כדאי שתבדקו אם עדיף שלא תמכרו את הדירה בפטור דירה יחידה אלא דווקא בחישוב לינארי מטיב ואת ה 1/2 דירת ירושה בפטור מלא. כדאי לבדוק היכן תשלמו יותר מס.
  • בעוד שסעיף 3 מתייחס למצב בו יש לכם עד 1/2 מהזכויות בדירה שהתקבלה בירושה ולא מגביל אתכם ביחסי הקירבה שלכם עם המוריש, הרי שסעיף 4 הינו מצב בו יש לכם מלבד הדירה שאתם רוצים למכור דירה שהתקבלה בירושה, שאז יש לוודא את יחסי הקירבה עם המוריש וכן לוודא כי הדירה שהמוריש הוריש לכם היתה דירתו היחידה.
  • מצ"ב קישור להוראת ביצוע 2/2016 המנחה לעניין הגדרת דירה יחידה למס שבח.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/real-estate-tax-inst-02-2016/he/Policy_realEstateTaxationInst_hor02-2016.pdf

10 ינואר, 2022

עורכת דין יסמין צח - נדלן ומיסוי מקרקעין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: