מס שבח היסטורי

22 יוני, 2023

מוכר נכס שנרכש לפני 1961 וליתר דיוק לפי תום שנת המס 1960, כדאי שתכיר את המונח מס היסטורי סעיף 48א(ד) לחוק המתייחס לרכישה ומכירה בידי יחיד (לא תאגיד)

ראשית כדאי לדעת ש:

ההבדלים בין המס ההיסטורי למס “הרגיל”:

  1. בשונה משיעור מס השבח הרגיל שנקבע, כאמור, על פי מספר פרמטרים, ביניהם יום הרכישה של הזכות במקרקעין, שיעור המס ההיסטורי הוא קבוע ועולה בהדרגה בכל שנת מס.
  2. שיעור מס השבח הרגיל חל רק על השבח הריאלי שנצבר על הנכס הנמכר כאשר השבח האינפלציוני פטור ממס (למעט החלק שנצמח עד 1994 עליו חל שיעור מס של 10%), ואילו שיעור מס השבח ההיסטורי חל על מלוא השבח, גם על המרכיב האינפלציוני שבו.
מס שבח היסטורי

תוכן עניינים

חישוב מס שבח היסטורי

נכסים שיום הרכישה הוא עד לשנת המס 1948

לגבי נכסים שיום הרכישה הוא עד לשנת המס 1948 – הבסיס –  12%.

לבסיס יש להוסיף:

  1.  בשנת המס 2011 – 1%;
  2. בשנת המס 2012 – 1% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א);
  3. בשנת מס 2013 ואילך – 2% נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל שנת מס עד לשנת המכירה.

דוגמא לחישוב מס היסטורי

למכירה ב 2014 לבסיס נוסף עוד 5% (2011- 1/  2012 – 2 /  2013 – 2) ועומד על 17%

מכירה היום ב 2023 יש להוסיף לבסיס  (2011- 1/ 2012- 2/ 2013 – 2 / 2014 – 2/ 2015 – 2/ 2016- 2/ 2017 – 2 / 2018 – 2/ 2019- 2/ 2010- 2/ 2021 – 2/ 2022 – 2) – 23%

נכסים שיום הרכישה שלהם בין שנות המס 1949 ועד 1960

לגבי נכסים שיום הרכישה שלהם בין שנות המס 1949 ועד 1960 עומד על שיעור המס הבסיסי של 12% בתוספת אחוז אחד נוסף לכל שנה משנת המס 1949 ועד לשנת הרכישה.

למשל נרכש ב 1949 הבסיס הוא 13%

נרכש ב 1950 הבסיס הוא 14%

נרכש ב 1951 הבסיס הוא 15%

לבסיס יש להוסיף:

(א)   בשנת המס 2011 – 1%;

(ב)   בשנת המס 2012 – 1% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א);

(ג)    בשנותה מס 2013 ואילך – 2% נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל שנת מס עד לשנת המכירה.

לדוגמא: הבסיס של הנכס שנרכש ב 1949 ומהווה 13% ונמכר ב 2014 יש להוסיף עוד 5% והוא יעמוד על 18%.

 

לסיכום

חשבון מהיר מביא למסקנה שהיום אין רלוונטיות וכדאיות של ממש למס ההיסטורי מאחר ולבסיס של לפחות 13% ומעלה (כל נכס שנרכש בין 1949 ל 1960)  יש להוסיף 23% וכבר עברנו את התקרה של 25% והיא עדיפה. 

בכל מקרה התקרה הינה 25%.

ייעוץ עורך דין אונליין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: