מס שבח ורכישה בהעברת זכות במקרקעין בין אחים

האם אני יכול להעביר לאחי זכות במקרקעין ללא תמורה / במתנה ולהנות מפטור ממס שבח ואחי, מקבל המתנה, יוכל להנות מהטבה של 1/3 מס רכישה?

מבחינת מס שבח:

קירבה זו לא דיי בה כדי להטיב מבחינת מס השבח במתנה בין אחים.

האפשרות של האח נותן המתנה להנות בפטור ממס שבח בהיותו בכובע של מוכר נתונה רק לסיטואציה של העברת מתנה בין האחים של מקרקעין שהתקבלו בידי האח נותן המתנה כירושה מהוריו וזאת לפי ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין.

להרחבה בנושא: מדריך מס שבח 

מבחינת מס רכישה:

 

האפשרות של האח מקבל המתנה להנות מהטבת המס רכישה ולשלם רק 1/3 מס רכישה מהמס שהיה צריך לשלם בגין העברה זו "כרגיל" נתונה לו גם אם מדובר במקרקעין שאינם התקבלו בירושה אצל האח נותן המתנה ראו תקנה  20 לתקנות מיסוי מקרקעין.

להרחבה בנושא: מדריך מס רכישה 

3 אוגוסט, 2021

עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: