אני מעוניין למכור דירה שקיבלתי במתנה – האם אני חב במס שבח? אם כן כיצד יעשה החישוב?

לפי סעיף 49ו (א) לחוק מיסוי מקרקעין על מנת שתוכל למכור את הדירה שקיבלת במתנה בפטור ממס שבח בהיותה דירתך היחידה תאלץ (מלבד עמידה בתנאי הפטור ממס שבח דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2)) להמתין תקופת "צינון" שנכון להיום עומדת על תקופת צינון בת 4 שנים מיום קבלת המתנה ככל ולא התגוררת בדירה, ובמידה והתגוררת בדירה דרך קבע, עד שיחלפו 3 שנים מיום שהתחלת להתגורר בה.

מספר הערות לענין פטור זה:

  • ככל שלא תמתין את התקופות האמורות לא תוכל למכור בפטור ממס שבח. שים לב שהשבח יחושב מהיום שנותן המתנה הפך הבעלים של הדירה ולא מהיום שקיבלת אתה את המתנה.
  • כך גם לגבי החבות בהיטל השבחה. גם היא תיבחן מהיום שנותן המתנה רכש את הזכות.
  • ככל וזו דירתו היחידה של נותן המתנה כדאי לשקול שהעברת המתנה אליך תעשה תוך שימוש בפטור האישי של נותן המתנה של דירה יחידה שאז בבואך למכור יהיה יום הרכישה ושווי הרכישה כמועד "חדש"-  הוא יום מתן המתנה.
  • ומכאן שחשוב מאוד לפני ביצוע העברה במתנה לבחון מה מצב הנכסים של כל אחד מן הצדדים ומה רצונם ותכנונם העתידי של כל אחד מן הצדדים, הן של נותן המתנה והן של מקבל המתנה .

9 ספטמבר, 2021

עורכת דין יסמין צח - נדלן ומיסוי מקרקעין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: