הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973, הוא אבן יסוד משפטית המסדירה את חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק נחקק בשנת 1973, לאחר שנים רבות בהן בתי המשפט התמודדו עם תיקים רבים בנוגע לחלוקת רכוש, תוך ניסיון לגבש הלכה אחידה בנושא.

לפני חקיקת החוק לא היה הסדר חוקי אחיד בנוגע לחלוקת רכוש בין בני זוג. בתי המשפט התבססו על הלכת השיתוף, שהייתה הלכה פסוקה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון. הלכת השיתוף קבעה חלוקה שוויונית של הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין, אך היו

 חריגים רבים לכלל זה. חוסר הבהירות והאי-אחידות גרמו לאי-ודאות רבה בקרב בני זוג, ולעתים אף למחלוקות משפטיות קשות.

חוק יחסי ממון בין בני זוג יצר מסגרת משפטית ברורה ויציבה. החוק קובע חזקה של איזון משאבים, לפיה כל רכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין יחולק שווה בשווה בין בני הזוג בעת פקיעת הנישואין. בנוסף, החוק מאפשר לבני זוג לבחור הסדר חלופי באמצעות הסכם ממון בין בני זוג, שנערך לפני הנישואין או במהלכן. כמו כן, החוק תורם ליציבות וביטחון כלכלי עבור בני זוג, ומקל על תהליך הגירושין במקרים רבים.

חוק יחסי ממון בין בני זוג תרם רבות ליציבות וביטחון כלכלי עבור בני זוג בישראל. החוק הביא לצמצום משמעותי במספר המחלוקות המשפטיות בנוגע לחלוקת רכוש. החוק מעודד בני זוג לקיים דיון פתוח וגלוי בנוגע לעניינים כלכליים, הן לפני הנישואין והן במהלכן, בכך שהוא מקדם את עריכתם של הסכמי ממון כברירת מחדל.

תוכן עניינים

מהו הסכם ממון וכיצד הוא יכול לשמש ככלי לחיסכון במס שבח ורכישה?

הסכם ממון בין בני זוג הוא חוזה משפטי הנערך בין בני זוג, לפני הנישואין או במהלכן, וקובע את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של גירושין או פטירה. להלן תפקידיו של הסכם הממון:

 • הבטחת ודאות משפטית: הסכם ממון בין בני זוג מספק הגנה לכל אחד מבני הזוג ומבטיח ודאות משפטית בנוגע לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה.
 • מניעת סכסוכים: הסכם יחסי ממון יכול לסייע במניעת סכסוכים עתידיים בנוגע לחלוקת הרכוש, ובכך לחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש.
 • הגנה על רכוש “מיוחד”: הסכם ממון יכול להגן על רכוש שהתקבל בירושה או שהובא לנישואין, ולמנוע את חלוקתו במקרה של פרידה.
 • הקמת הסדר רכושי מותאם אישית: בני זוג יכולים לקבוע בהסכם ממון הסדר רכושי מותאם אישית, בהתאם לצרכים ולרצונות שלהם.

נושאים מרכזיים הנכללים בהסכם ממון הם חלוקת הרכוש, לרבות רכוש שנצבר במהלך הנישואין, רכוש שהובא לנישואין, נכסים עסקיים, חשבונות בנק, זכויות פנסיוניות, התחייבויות כלכליות, לרבות חובות, הלוואות, משכנתאות ועוד, וכן קביעת סכום מזונות, אם וכאשר יהיה צורך והסדרי גירושין, לרבות משמורת ילדים, זמני שהות וחלוקת נכסים. 

חוק מיסוי מקרקעין קובע “חזקת תא משפחתי” לפיה רואים את בני הזוג, ילדיהם הקטינים (עד גיל 18) ובן זוג ידוע בציבור כ”תא משפחתי אחד” לעניין מיסוי מקרקעין. כתוצאה מכך, הטבות המס הניתנות ל”דירה יחידה” (כמו פטור ממס שבח או מס רכישה מופחת) עלולות להיפגע אם קיימת דירה נוספת בבעלות בן זוג או ילד.

בית המשפט העליון קבע בהלכת שלמי (ע”א 3178/12) כי חזקת התא המשפחתי ניתנת לסתירה תחת התנאים הבאים:

 1. הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית: הסכם זה צריך להפריד בין נכסי בני הזוג, הן אלו שהובאו לנישואין והן אלו שנצברו במהלכן.
 2. הוכחת הפרדה רכושית בפועל, על פי מבחני המשנה העוסקים במגורים משותפים, תשלום משכנתא משותף, מימון משותף, ניהול חשבונות בנק נפרדים ועוד.

כך, בני זוג שחתמו על הסכם ממון והוכיחו הפרדה רכושית בפועל, יהיו זכאים לפטור ממס שבח במכירת דירתם, גם אם מכרו אותה בתוך פחות מארבע שנים מנישואיהם. בנוסף, כפי שנסביר להלן, בני זוג זכאים ליהנות ממס רכישה מופחת עבור רכישת דירה יחידה. באמצעות הסכם ממון ניתן להגדיר את הדירה כנכס “מיוחד” השייך לאחד מבני הזוג, ובכך לאפשר למי מבני הזוג שאינו בעל דירה ליהנות ממס רכישה מופחת.

למי מיועד הסכם ממון?

הסכם יחסי ממון מיועד לכל זוג, ללא קשר לגיל, מצב כלכלי או סטטוס משפחתי. עם זאת, הסכם זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד עבור הזוגות הבאים:

זוגות לפני נישואין:

 • זוגות המעוניינים להגן על רכוש שהובאו לנישואין, כמו דירה, עסק או ירושה.
 • זוגות עם ילדים מנישואים קודמים, המעוניינים להבטיח את עתידם הכלכלי של ילדיהם.
 • זוגות עם פערים כלכליים משמעותיים, המעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש באופן הוגן.

זוגות נשואים:

 • זוגות המעוניינים להבטיח יציבות כלכלית במקרה של פרידה.
 • זוגות החווים קשיים כלכליים או משברים בזוגיות.
 • זוגות המעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון.

ידועים בציבור:

 • ידועים בציבור המעוניינים להגן על זכויותיהם הכלכליות.
 • ידועים בציבור החיים יחד תקופה ארוכה וצברו נכסים משותפים.
 • ידועים בציבור המעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש באופן הוגן.

הסכם ממון יכול להוות כלי יעיל במיוחד עבור זוגות המחזיקים בנכסי מקרקעין, בין אם לפני הנישואין, במהלכן או לאחר רכישתם. כך, בני זוג המחזיקים בדירה בבעלותם לפני הנישואין, עשויים לחשוש שדירה זו תיחשב כנכס משותף במקרה של פרידה. באמצעות הסכם ממון ניתן להגדיר את הדירה כנכס “מיוחד” השייך לאחד מבני הזוג, ובכך להגן עליה מפני חלוקה במקרה של גירושין.

כמו כן, בני זוג המעוניינים לרכוש דירה משותפת יכולים להגדיר בהסכם ממון את אופן חלוקת הבעלות בדירה. לדוגמה, ניתן לקבוע כי הדירה תהיה רשומה על שם שני בני הזוג בחלקים שווים, או על שם אחד מהם בלבד, תוך קביעת זכויותיו של בן הזוג השני בדירה.

בנוסף לכך, בני זוג המעוניינים למכור דירה משותפת, עשויים להיתקל בחבות מס גבוהה יותר כתוצאה מחזקת התא המשפחתי. באמצעות הסכם יחסי ממון ניתן להפריד בין זכויותיהם של בני הזוג בדירה, ובכך להפחית את חבות המס.

סוגי הסכמי ממון

הסכם זה נערך לפני הנישואין וקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של גירושין או פטירה. הסכם זה ידוע גם כ”הסכם טרום נישואין” או “הסכם קדם נישואין”.

הסכם זה נערך לאחר הנישואין וקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של גירושין או פטירה. הסכם זה ידוע גם כ”הסכם פוסט נישואין”.

הסכם זה נערך בין ידועים בציבור וקובע את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה.

הסכם זה נערך בין בני זוג הנישאים בשנית, לאחר גירושין או פטירה של בן זוג קודם. הסכם זה נועד להסדיר את חלוקת הרכוש, הן מהנישואין הנוכחיים והן מהנישואין הקודמים, במקרה של פרידה.

יתרונות הסכם ממון בהיבטי מיסוי מקרקעין

הסכם יחסי ממון יכול להוות כלי יעיל לחיסכון במס שבח ורכישה, הן בעת רכישת דירה משותפת והן בעת מכירתה. כפי שציינו לעיל, הסכם ממון יכול לשמש ככלי לחיסכון במס שבח ומס רכישה. הסכם ממון: כלי יעיל לחיסכון במס שבח ורכישה

זוגות רבים מתלבטים האם לערוך הסכם יחסי ממון. רבים חוששים שמדובר במסמך משפטי מורכב ומסרבל, אך לא תמיד זה המצב. למעשה, הסכם יחסי ממון יכול להוות כלי יעיל לחיסכון משמעותי במס שבח ורכישה, הן בעת רכישת דירה משותפת והן בעת מכירתה.

מה לגבי בני זוג שרוכשים דירה משותפת במהלך נישואיהם, כאשר אחד מהם הוא בעל דירה אחרת שרכש טרום הנישואין? בעבר, חצי מהנכס המשותף היה מחויב במס רכישה. כיום, בעזרת הסכם ממון מאושר והפרדת רכוש בפועל, ניתן לזכות בהקלות מס משמעותיות. גם במקרים של נישואין שניים ושלישיים, ניתן ליהנות מהקלות מס באמצעות הסכם ממון בין בני זוג ותכנון מס נכון.

פסק דין רפפורט, לדוגמה, קבע כי ניתן לזכות בהקלות מס גם כאשר בני הזוג מגיעים עם נכסים וזכויות בנכסים מנישואין קודמים. חשוב לציין כי הסכם ממון חל רק על זוגות נשואים. עם זאת, גם ידועים בציבור יכולים לקבל הכרה של בית המשפט להסכם חיים משותפים, ובכך לפתוח אפשרויות לתכנון מס נכון.

הסכם ממון על דירה

במקרה שבה יש דירה בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין, ניתן להגדיר את הדירה כנכס “מיוחד” השייך לאחד מבני הזוג, ובכך להגן עליה מפני חלוקה במקרה של גירושין. במידה ובן הזוג השני זכאי לפטור ממס רכישה (לדוגמה, זוהי דירתו הראשונה), ניתן להגדיר את הדירה כנכס “מיוחד” ובכך לאפשר לו ליהנות מהפטור.

במקרה של דירה שנרכשה במשותף, ניתן לקבוע בהסכם כיצד תחולק הבעלות בדירה במקרה של פרידה

ומה לגבי משכנתא? ניתן לקבוע בהסכם כיצד תחולק ההתחייבות להחזר המשכנתא במקרה של פרידה.

צרו קשר בטלפון 050-5733960 או בטופס:

מה ניתן לכלול בהסכם ממון?

 • חלוקת רכוש:
  • הגדרת רכוש “מיוחד” (דירה, עסק, חשבון בנק וכדומה) השייך לאחד מבני הזוג.
  • קביעת אופן חלוקת הרכוש המשותף במקרה של פרידה.
  • הסדרת זכויות במקרים של ירושה.
 •  מזונות:
  • קביעת גובה המזונות שישולם על ידי אחד מבני הזוג, הן עבור בן/בת הזוג והן עבור ילדים משותפים.
  • תנאים ותקופות תשלום המזונות.
 • משמורת ילדים:
  • קביעת הסדרי משמורת ילדים לאחר פרידה.
  • הסדרת זמני ביקור ופעילויות משותפות עם הילדים.
 • נושאים כלכליים:
  • ניהול חשבונות בנק משותפים או נפרדים.
  • חלוקת הוצאות משותפות.
  • התחייבויות כלכליות (כמו הלוואות).
 • נושאים נוספים:
  • מקום מגורים לאחר פרידה.
  • חיות מחמד.
  • טיפול רפואי.
  • הסדרים דתיים.

במקרה של דירה שנרכשה במשותף, ניתן לקבוע בהסכם כיצד תחולק הבעלות בדירה במקרה של פרידה

ומה לגבי משכנתא? ניתן לקבוע בהסכם כיצד תחולק ההתחייבות להחזר המשכנתא במקרה של פרידה.

דגשים בהסכמי ממון

 • ראשית, יש לדון במידת השיתוף הרכושי. האם אתם מעוניינים בהפרדה רכושית, שיתוף רכושי, שותפות חלקית, שיתוף מדורג?
 • שנית, חשוב להקדיש תשומת לב לנכסי מקרקעין: הגדרת בעלות, מימון, משכנתאות.
 • שלישית, יש לתת את הדעת גם על זכויות סוציאליות: קופות גמל, ביטוח לאומי, פנסיה.
 • חשבו לפני עריכת ההסכם כיצד אתם מעוניינים לנהל נושאים שונים הקשורים בגידול הילדים: מזונות, חינוך, הוראות ספציפיות.
 • לבסוף, חשוב להקפיד על קבלת ייעוץ משפטי מקצועי לפני החתימה על ההסכם.

האם ניתן לבצע הפרדה רכושית של דירה בין בני זוג לצורך הפחתת תשלום מס שבח ורכישה?

כן, ניתן לבצע הפרדה רכושית של דירה בין בני זוג לצורך הפחתת תשלום מס שבח ורכישה. חוק מיסוי מקרקעין קובע כי אדם המחזיק ביותר מדירה אחת ומעוניין למכור אותה מחויב במס שבח. עם זאת, קיימים מקרים בהם ניתן לקבל פטור ממס זה, גם כאשר למשק בית יש שתי דירות.

בית המשפט העליון קבע שני תנאים מצטברים המאפשרים לסתור את חזקת “התא המשפחתי”:

 • הסכם ממון בין בני זוג חתום ומאושר על ידי בית המשפט
 • הפרדת רכוש בפועל, הבאה לידי ביטוי בניהול חשבונות בנק נפרדים ותשלומי משכנתא נפרדים (ככל שיש)

במקרים בהם מתקיימים שני התנאים הנ”ל, ניתן יהיה להפריד את הדירה בין בני הזוג לצורך מיסוי, וזאת גם אם הדירה רשומה על שם שני בני הזוג.

טעויות שכדאי להימנע מהן כאשר עורכים הסכם ממון

הסכם ממון בין בני זוג הוא כלי יעיל להגנה על נכסים וזכויות במקרה של פרידה, אך עריכתו דורשת תשומת לב רבה. הימנעות מהטעויות הנפוצות הבאות תסייע לכם לעבור את התהליך בצורה חלקה ולהבטיח שההסכם יעיל ותקף:

 • חוסר הבנה: התייעצו עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה ומיסים לפני חתימה על ההסכם.
 • ניסוח לא ברור: ודאו שההסכם מנוסח בצורה ברורה, מדויקת ותקפה.
 • אי התאמה לצרכים הייחודיים שלכם: בנו הסכם המותאם למצבכם הספציפי ונותן לכם ביטחון.
 • אי התחשבות בעתיד: ודאו שההסכם גמיש מספיק להתאים לשינויים עתידיים.

למה כדאי להתייעץ עם עו"ד מקרקעין בעריכת הסכם יחסי ממון?

הסכם יחסי ממון נוגע לחלוקת רכוש וזכויות כלכליות בין בני זוג, הן במהלך חיי הנישואין והן במקרה של פרידה. נושאים אלו קשורים קשר הדוק לדיני מקרקעין, שכן נכסי המקרקעין שאנו צוברים במהלך חיינו הם לרוב הנכסים המשמעותיים ביותר שלנו. לכן, התייעצות עם עו”ד מקרקעין בעת עריכת ההסכם תסייע לכם להבטיח את האינטרסים שלכם.

הסכמי ממון עם עו"ד יסמין צח

נישואין הם צעד משמעותי בחייו של כל אדם, אך חשוב לזכור שגם מערכת יחסים יציבה עלולה להיתקל בקשיים. הסכם ממון הוא כלי יעיל להגנה על נכסים וזכויות כלכליות במקרה של פרידה, ומומלץ לכל זוג, נשוי או ידוע בציבור, לשקול את עריכתו.

עו”ד יסמין צח, מומחית לדיני משפחה ומיסים, בעלת ניסיון רב בליווי זוגות בעריכת הסכמי ממון. עו”ד צח תסייע לכם לבנות הסכם מקצועי ותקף, המותאם לצרכים ורצונות שלכם, תוך התחשבות בנסיבות הייחודיות שלכם. צרו קשר עוד היום.

צרו קשר בטלפון 050-5733960 או בטופס:

לא בהכרח. בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה, כוונות בני הזוג ומשך ההפרדה. הפרדה רשמית וניהול חשבונות נפרדים עשויים להוות ראיה חזקה להפרדה כנה.

הסכם ממון בין בני זוג מתייחס לחלוקת רכוש וזכויות כלכליות בין בני זוג בחייהם, בעוד צוואה קובעת את חלוקת רכוש לאחר מותם.

כן, ניתן לשנות או לערוך את הסכם הממון בהסכמה הדדית ובכתב, ובאישור בית המשפט (לזוגות נשואים).

הסכם ממון בין בני זוג לא תקף בין השאר במקרים של כפייה, הטעיה, אי גילוי נאות או פגיעה בזכויות צד שלישי.

כן, תכנון נכון של הסכם ממון בין בני זוג עשוי להוביל לחיסכון משמעותי בתשלום מס רכישה.

מומלץ לערוך הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, אך ניתן לעשות זאת בכל שלב במהלך חיי הנישואין.